คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ

ในนามวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓