ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)โดยวิทยาลัยฯ กำหนดมาตรการ ตามประกาศดังนี้